Berita Sekolah

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: October 25, 2017

Majlis Pelancaran Buku MIB Suatu Pendekatan Edisi Mandarin

Majlis Pelancaran Buku Melayu Islam Beraja Suatu Pendekatan Edisi Mandarin anjuran Masyarakat Tionghua telah diadakan pada 25 Oktober 2017 bertempat di Dewan Darussalam Negara Brunei Darussalam. Tetamu kehormat di majlis ini ialah Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, Menteri Pendidikan Negara Brunei Darussalam. Turut hadir di majlis ini ialah Yang Dimuliakan Pehin Kapitan Lela Diraja Dato Paduka Goh King Chin, pegawai pegawai kanan dari Kementerian Pendidikan, pemimpin masyarakat Tionghua, guru-guru serta pelajar sekolah.

Read More …

Posted by: | Posted on: October 18, 2017

Ceramah Motivasi Bagi Pelajar Tahun 6 di SMCH,BSB

Pada 7 Oktober, Jabatan Kaunseling SMCH telah menganjurkan Ceramah Motivati bagi pelajar tahun 6 yang bakal menempuh Peperiksaan PSR. Ceramah ini melibatkan semua pelajar Tahun 6 dan guru-guru yang mengajar Tahun 6.

Read More …

Posted by: | Posted on: August 25, 2017

Pameran dan Bengkel Pendidikan Tinggi kali ke-19

Sekolah Menengah Chung Hwa, Bandar Seri Begawan baru-baru ini telah menganjurkan Pameran Pendidikan Tinggi 2017 dan bengkel pengajian tinggi. Pameran ini menawarkan peluang yang amat baik kepada para pelajar lepasan sekolah untuk mendapatkan maklumat mengenai institusi pendidikan tinggi. Pelajar Tahun 10 Ekspres dan pelajar Tahun 11 telah menghadiri pameran dan bengkel tersebut.

Read More …

Posted by: | Posted on: August 24, 2017

Pengarah Pendidikan Microsoft Asia Pasifik Melawat SMCH BSB

Pengarah Pendidikan Microsoft Asia Pasifik, Encik Don Carlson, melawat Sekolah Menengah Chung Hwa,BSB pada 22 Ogos 2017. Sekolah Menengah Chung Hwa,BSB merupakan Sekolah Contoh Microsoft yang pertama di Brunei sejak tahun 2014. Pengarah Pendidikan Microsoft Asia Pasifik, Encik Don Carlson telah diiringi oleh Encik Danial Azizan Henry, Ketua SMB, Microsoft Brunei.

Read More …

Posted by: | Posted on: August 21, 2017

Pengumuman Pemenang Pertandingan Bercerita Bahasa Cina

Sejajar dengan objektif untuk mencintai Bahasa Cina di kalangan pelajar, Jabatan Bahasa Cina Sekolah Menengah Chung Hwa telah menganjurkan pertandingan bercerita bagi pelajar Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3 pada 28 Julai 2017.

Read More …

Posted by: | Posted on: August 7, 2017

Majlis Penyampaian Hadiah Jabatan Bahasa Melayu

Sekolah Menengah Chung Hwa, BSB mengutamakan tiga Bahasa iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris. Pelbagai peraduan telah diadakan semasa sambutan Bulan Tiga Bahasa yang diadakan pada bulan Julai 2017.

Read More …

Posted by: | Posted on: August 2, 2017

Guru Pelajaran Bahasa Cina Pelancongan Asia Melawat SMCH,BSB

19 pendidik dari rombongan “Guru Pelajaran Bahasa Cina Pelancongan Asia” tiba di Brunei pada 31 Julai 2017. Kumpulan ini berada di Kemboja, Thailand dan negara-negara Asia Tenggara yang lain untuk mengadakan ceramah dan latihan mengajar bahasa Cina dan Brunei adalah perhentian terakhir mereka.

Read More …

Posted by: | Posted on: July 26, 2017

Kem Musim Panas ASEAN-China ke-10

Kem Musim Panas ASEAN-China ke-10 telah diadakan pada 26 Julai hingga 3 Ogos di Universiti Kebangsaan Guizhou, China. Rombongan dari Sekolah Menengah Chung Hwa,BSB diketuai oleh 3 orang Ahli Lembaga Pengarah Sekolah. Seramai 10 orang pelajar dari Sekolah Menengah Chung Hwa, BSB yang mencapai keputusan yang cemerlang dalam Peperiksaan HSK telah dijemput untuk mengambil bahagian dalam acara yang disebutkan di atas. Kem Musim Panas ini telah dianjurkan oleh Ibu Pejabat Institut Confucius (Hanban) dan dihoskan bersama oleh Universiti Kebangsaan Guizhou, China. Kem tersebut adalah acara yang istimewa yang bertujuan untuk memupuk minat dan menanamkan perasaan cinta akan bahasa Cina.

Read More …

Posted by: | Posted on: July 22, 2017

Sambutan Hari Raya Aidilfitri

Bersempena dengan Sambutan Hari Raya Aidilfitri, bahagian sekolah tadika di Sekolah Menengah Chung Hwa telah meraikan majlis tersebut bersama-sama murid-murid tadika . Mereka berpakaian tradisional Melayu yang bersesuaian dengan sambutan itu. Semua murid-murid tadika berkumpul di tingkat bawah bangunan tadika untuk meraikan acara tersebut.

Read More …

Posted by: | Posted on: July 22, 2017

Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-71 tahun bagi Daerah Brunei dan Muara

Pada 23 Julai 2017, Daerah Brunei-Muara mengadakan acara ‘Ramah Mesra dan Junjung Ziarah’ sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-71 tahun.

Read More …