2017 Jadual Waktu Ujian 2 / Peperiksaan / Peperiksaan Untuk Matapelajaran Yang Lebih Awal

Posted by: | Posted on: July 24, 2017

1. Tahun 1, 2 & 3
2. Tahun 4 & 5
3. Tahun 6
4. Tahun 7
5. Tahun 8 (S.P.E)
6. Tahun 9
7. Tahun 10
8. Tahun 10EX, Tahun 11 (G.C.E “O” Level) Peperiksaan Untuk Matapelajaran Yang Lebih Awal
9. Tahun 10EX, Tahun 11 (G.C.E “O” Level)
10. Tahun 10EX, Tahun 11 (G.C.E “O” Level) Trial Exam

Comments are Closed