Pendaftaran

cropped-school-scene.jpg

Pendaftaran

SMCH menawarkan pendidikan berterusan dari Tadika hingga menengah 5 .
Pengambilan murid-murid baru dari tadika 1 dan 2 memulakan pendaftaranya pada bulan ogos setiap tahun .

Pihak sekolah menerima murid -murid Warga Negara Brunei Darusalam , Penduduk Tetap dan Luar Negara berdasarkan peringkat umur ( tadika 1, 3 dan tahun keatas ; tadika 2 , 4 tahun keatas ).

Pihak sekolah juga menerima pelajar-pelajar yang ingin meneruskan pengajiannya di sekolah ini mengikut peringkat umur dan tingkat mana yang ingin diceburi dimulai dari pengajian asas .

Semua pelajar luar negara dikehendaki memohon pas pelajar melalui kementerian pendidikan dan diluluskan oleh pihak jabata imigresen sebelum memulakan pengajiannya di sekolah ini .