Visi, Matlamat dan Moto

小学部

Visi  

“Menjadi Sekolah Pilihan Utama Di Brunei”

 

Misi

Membentuk asas yang kukuh kepada pelajar-pelajar dengan cara :

“ mementingkan nilai-nilai ketimuran ”

“ kemampuan yang tinggi dalam bidang pelajaran dan sukan ”

“ membentuk keyakinan diri kepada para pelajar ”

 

Matlamat

 Menyediakan peluang pendidikan yang bermutu kepada anak-anak masyarakat Tiong Hwa dan pada masa yang sama turut membuka peluang ini kanak-kanak bangsa lain.

Menyediakan pendidikan yang mengutamakan tiga bahasa iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris untuk memenuhi keperluan semasa dan kehendak negara.

Melahirkan pelajar-pelajar yang taat dan setia kepada raja dan negara.

Mewujudkan persekitaran yang baik untuk perkembangan nilai-nilai moral, intelektual,fizikal, sosial dan estetik.

 

 

 Moto Sekolah

Motto