2017 Jadual Waktu Ujian 2 / Peperiksaan / Peperiksaan Untuk Matapelajaran Yang Lebih Awal

Posted by: | Posted on: July 24, 2017

1. Tahun 1, 2 & 3
2. Tahun 4 & 5
3. Tahun 6
4. Tahun 7
5. Tahun 8 (S.P.E)
6. Tahun 9
7. Tahun 10
8. Tahun 10EX, Tahun 11 (G.C.E “O” Level) Peperiksaan Untuk Matapelajaran Yang Lebih Awal
9. Tahun 10EX, Tahun 11 (G.C.E “O” Level)
10. Tahun 10EX, Tahun 11 (G.C.E “O” Level) Trial Exam


Sambutan Hari Raya Aidilfitri

Posted by: | Posted on: July 22, 2017

Bersempena dengan Sambutan Hari Raya Aidilfitri, bahagian sekolah tadika di Sekolah Menengah Chung Hwa telah meraikan majlis tersebut bersama-sama murid-murid tadika . Mereka berpakaian tradisional Melayu yang bersesuaian dengan sambutan itu. Semua murid-murid tadika berkumpul di tingkat bawah bangunan tadika untuk meraikan acara tersebut.

Read More …


Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-71 tahun bagi Daerah Brunei dan Muara

Posted by: | Posted on: July 22, 2017

Pada 23 Julai 2017, Daerah Brunei-Muara mengadakan acara ‘Ramah Mesra dan Junjung Ziarah’ sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-71 tahun.

Read More …


Majlis Penutup Funfair Elektronik

Posted by: | Posted on: July 22, 2017

Sekolah Menengah Chung Hwa, B.S.B. telah diamanahkan untuk menjadi tuan rumah bagi acara ini yang melibatkan semua sekolah Cina di Negara Brunei Darussalam. Acara ini telah berakhir pada 14 Julai 2017. Pada akhir acara ini, tiga orang pemenang bagi setiap kategori telah diumumkan.

Read More …


Notice: Kindergarden Hari Raya Celebrations

Posted by: | Posted on: July 18, 2017

Dear Parents and Guardians;

We will be having a “ Hari Raya ” celebration on Saturday, 22nd July 2017. Please dress your child in traditional Malay outfits or wear anything GREEN on this occasion. Thank you.

From : Class Teachers of K1, K2 & K3


Sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke -71

Posted by: | Posted on: July 14, 2017

Sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-71, tadika Sekolah Menengah Chung Hwa BSB, telah menganjurkan beberapa aktiviti menarik untuk meraikan hari kebesaran negara.

Read More …


Temasya Sukan Sekolah Menengah Chung Hwa, BSB Kali Ke-16 Tahun 2017

Posted by: | Posted on: July 8, 2017

Pada 8 Julai 2017, Sekolah Menengah Chung Hwa, BSB telah mengadakan Temasya Sukan Sekolah Menengah Chung Hwa, BSB Kali Ke-16 Tahun 2017. Acara ini telah diadakan di Kompleks Sukan Berakas. Tetamu Kehormat di Majlis ini ialah Yang Mulia Awang Lim Peh Beng, Ahli Lembaga Pengarah dan Pegawai Perhubungan Awam, Sekolah Menengah Chung Hwa,BSB.

Read More …


Notice

Posted by: | Posted on: July 4, 2017

As of 1st October 2017, all student email accounts (@chms.edu.bn) for students who are no longer studying in CHMS will be permanently removed. Please back up all your important email and files.

Read More …


Notice: 16th CHMS Sports Meet

Posted by: | Posted on: July 3, 2017


Ceramah Keusahawanan Kepada Pelajar-Pelajar Tahun 11 di SMCH,BSB

Posted by: | Posted on: June 14, 2017

Sekolah Menengah Chung Hwa, BSB mengadakan sesi perkongsian dalam bidang keusahawanan kepada pelajar-pelajar Tahun 11. Ceramah disampaikan oleh Encik Howard Khoo, usahawan terkenal dan berjaya dari Malaysia. Encik Khoo disertai oleh Encik Stephen Ong Teck Soon, salah seorang ahli Lembaga Pengarah Sekolah Menengah Chung Hwa bersama dengan Datin Jacqueline. Penceramah telah disambut oleh pengetua sekolah, Puan Kho Guik Lan dan Penolong pengetua Cikgu Tan Been Tiem.

Read More …