Tahun 9

           

RANCANGAN PENGAJARAN, S.M.C.H., B.S.B

SCHEME OF WORK, C.H.M.S., B.S.B.

(2015)

 

科 目:

Matapelajaran:

Subject :

BAHASA MELAYU 年 级:

Darjah:

Level :

TAHUN 9
教 科 书:

Buku Teks:

Text Book:

BAHASA MELAYU MENENGAH ATAS 3 NBD

 

第一学期 /PENGGAL SATU / FIRST TERM ( 05/01/15~ 26/03/15 )
周次Minggu

Week

日期Tarikh

Date

教学内容

Tajuk Pelajaran

Lesson / Topics

作业

Kerja-kerja

Assessments

备注

Catitan

Remarks

1 05/01

/

10/01

Suai Kenal
2 12/01

/

17/01

Tatabahasa 1

Peribahasa 2

Ringkasan 1

Tatabahasa 2

Golongan Kata m.s 7

Perumpamaan m.s – 5

Pengenalan dan meringkaskan ayat.

Binaan Ayat m.s 8 dan 40

3 19/01

/

24/01

Puisi 1

Memoden 1

Tatabahasa 3

Fahaman 1

Pantun (bentuk dan ciri-ciri) m.s – 190

Memoden ayat-ayat pendek.

Kata Nama m. s – 57

Keluarga Bahagia m. s – 4

4 26/01

/

31/01

Karangan 1

Tatabahasa 4

Peribahasa 2

Ringkasan 2

Pengenalan

Kata Ganti Nama Diri m.s – 16, 62 dan 186

Simpulan Bahasa m.s – 20

Keluarga Bahagia m.s – 4

5 02/02

/

07/02

Tatabahasa 5

Puisi 2

Memoden 2

Tatabahasa 6

Kata Ganti Nama Tanya m.s – 23

Pantun (maksud) m.s – 190

Memoden (Ayat)

Kata Kerja m.s – 78

6 09/02

/

14/02

Fahaman 2

Aktiviti Lisan 1

Karangan 2

Tatabahasa 7

MIB m. s – 53

Teks Karangan (Perbincangan)

Perbincangan m.s – 363

Kata Adjektif m.s – 116

7 16/02

/

21/02

Peribahasa 3

Ringkasan 3

Tatabahasa 8

Perambahan Brunei m.s 30

Hikmah Puasa m.s – 94

Kata Sendi Nama m.s – 137 dan 359

 

19 /2

Tahun Baru Cina

8 23/02

/

28/02

Puisi 3

Memoden 3

Tatabahasa 9

Syair   (bentuk dan maksud) m.s – 190

Memoden (Satu perenggan)

Pola-Pola Ayat m.s 23

23/02    

Hari kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-31

9 02/03

/

07/03

Fahaman 3

Aktiviti Lisan 2

Karangan 3

Tatabahasa 10

Kegunaan Komputer m. s – 111

Teks Karangan (Keperihalan)

Keperihalan m.s – 85

Kata Ganda m.s – 202

10 09/03

/

14/03

Peribahasa 4

Ringkasan 4

Tatabahasa 11

 

Puisi 4

Pepatah m.s 97

Teks Deskriptif

Ayat Aktif dan Ayat Pasif

(Kata Ganti Nama Diri Ketiga) m.s – 188

Sajak m.s – 164

 

 

Test 1

(Y1 ~ 8)

11/3 to 19/3

11 16/03

/

21/03

Ulangkaji  

Test 1

(Y9 ~ 11)

18/3 to 26/3

Ujian Bulanan pertama

 

Bermula pada 18 Mac 2015 (Rabu)

hingga

26 Mac 2015 (Khamis).

12 23/03

/

26/03

12

/

15

27/03

/

12/04

第一学期假期(17天)

Cuti Penggal Pertama ( 17  Hari)

First Term School Holiday (  17  Days)

 

 

第二学期 / PENGGAL DUA / SECOND TERM ( 13/04/15 ~ 03/09/15 )
15 13/04

/

18/04

Memoden 4

Tatabahasa 12

 

Peribahasa 5

Fahaman 4

Kertas Edaran

Ayat Pasif dan Ayat Aktif

(Kata Ganti diri Pertama dan kedua) m.s – 188

Bidalan m.s – 115

Gula dan Kesihatan m.s – 133

16 20/04

/

25/04

Aktiviti Lisan 3

Karangan 4

Tatabahasa 13

 

Peribahasa 6

Teks Karangan Dialog

Dialog m.s – 151

Ayat Pasif dan Ayat Aktif m.s – 188

(Kata Ganti diri Pertama, kedua dan ketiga)

Kata-Kata Hikmah m.s – 137

17 27/04

/

02/05

Ringkasan 5

Tatabahasa 14

Puisi 5

Memoden 5

Teks Deskriptif

Ayat Tunggal m.s – 235

Gurindam (ciri-ciri dan maksud) m.s – 164

Memoden

 

G.C.E”O” LEVEL Exam

(Mei /Jun)

28/4 ~ 11/6

18 04/05

/

09/05

Tatabahasa 15

Fahaman 5

Ayat Majmuk m.s – 235

Sastera Rakyat m.s 155

 

 

 

Ulangkaji

 

19 11/05

/

16/05

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

 

Bermula pada 11 Mei 2014

hingga

28 Mei 2015

 

Mid Year Exam

Y1 ~6

(14/5 ~ 23/5)

Y7 ~ 11

(11/5 ~ 28/5)

*16/5 Isra’ Dan Miraj

20 18/05

/

23/05

21 25/05

/

30/05

31/5

Hari Ulang TahunAngkatan Bersenjata Diraja Brunei

(sebagai ganti Hari Ahad)

22 01/06

/

06/06

 

Pembetulan

 

Pembetulan kertas peperiksaan *31/5

1/6

Hari Ulang TahunAngkatan Bersenjata Diraja Brunei(sebagai ganti Hari Ahad)

23 08/06

/

13/06

Aktiviti Lisan 4

Karangan 5

Tatabahasa 16

 

Peribahasa 7

Teks Karangan (Pendapat)

Pendapat m.s – 363

Cakap Ajuk dan Cakap Pindah

Teknik menukarkan cakap pindah kepada cakap ajuk.

Simpulan Bahasa m.s – 158

24 15/06

/

20/06

Ringkasan 6

Tatabahasa 17

 

Puisi 6

Teks Deskriptif

Cakap Pindah dan Cakap Ajuk

Teknik menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah.

Seloka (ciri-ciri dan maksud)

* 18/6

Awal Ramadhan (Puasa)

 

25 22/06

/

27/06

Peribahasa 8

Tatabahasa 18

 

Aktiviti Lisan 5

Karangan 6

Perumpamaan m.s – 184

Cakap Pindah dan Cakap Ajuk

Teknik menukarkan (teks dialog kepada penulisan jenis naratif).

Teks Karangan Cereka

Cereka m.s – 239

26 29/06

/

04/07

Tatabahasa 19

Peribahasa 9

Tatabahasa 20

Jenis-Jenis Ayat m.s -42

Perambahan Brunei m.s : 201

Jenis-Jenis Ayat Perintah m.s -160

*04/07

Memperingati Nuzul Al-Qur’an

27 06/07

/

09/07

Tatabahasa 21

Peribahasa 10

Ringkasan 7

Tatabahasa 22

Kata Nafi dan Kata Pemeri m.s – 23

Simpulan Bahasa m.s – 253

Teks Deskriptif

Kata Bantu m.s – 115

27

/

29

10/07

/

24/07

第二学期假期 ( 15 )

Cuti Penggal Kedua ( 15 Hari   )

Second Term School Holiday ( 15 Days )

29 25/07 Fahaman 6 Sukan Olimpik m.s 200
30 27/07

/

01/08

Aktiviti Lisan 6

Karangan 7

Puisi 7

Memoden 6

Teks Karangan (imaginatif) m.s – 165

Imaginatif m.s – 165

Sajak – Nota edaran

Memoden

31 03/08

/

08/08

Peribahasa 11

Tatabahasa 23

Tatabahasa 24

Tatabahasa 25

Pepatah m.s 223

Kata Bilangan dan Kata Penegas m.s – 254 / 278

Imbuhan Awalan dan Akhiran – Nota edaran

-Nya – m.s 335

Trial Exam

Y6 (6/8 ~ 15/8)

Y8 (6/8 ~ 19/8)

 

Y10EX & Y11

(6/8 ~ 22/8)

32 10/08

/

15/08

Karangan 8

Ringkasan 8

Tatabahasa 26

Puisi 8

Surat Kiriman Tidak Rasmi (Jemputan) m.s – 66

Teks Deskriptif

Kata Penguat m.s – 275

Pantun, Syair, Sajak, Gurindam, Seloka

33 17/08

/

19/08

 

…………..

20/8 – 23/8

Peribahasa 12

Memoden 7

Tatabahasa 27

Bidalan m.s – 335

Memoden – Kertas edaran

Hukum D – M

 

Test 2

Y1 ~ 5

Y7,9 & 10

(20/8 ~ 2/9)

Ulangkaji
UJIAN BULANAN KEDUA

 

Bermula pada 20 Ogos 2015 (Khamis)

hingga

2 September 2015 (Sabtu).

 

34 24/08

/

29/08

35 31/08

/

03/09

 

Pembetulan

 

 

Pembetulan kertas peperiksaan

 

35

/

37

04/09

/

13/09

第二学期假期 ( 10 )

Cuti Penggal Kedua ( 10 Hari )

Second Term School Holiday ( 10 Days )

第三学期 / PENGGAL TIGA / THIRD TERM ( 14/09/15 ~ 30/11/15 )
37 14/09

/

19/09

Fahaman 7

Aktiviti Lisan 7

Karangan 9

Bunyi m.s 292

Teks Karangan Peribahasa m.s – 165

Peribahasa m.s – 124

Graduation

Exam

Y6 (15/9 ~ 23/9)

Y8 (15/9 ~ 28/9)

Y10Ex & Y11

(14/9 ~ 26/9)

38 21/09

/

26/09

Tatabahasa 28

Ringkasan 9

Tatabahasa 29

 

Kata Majmuk m.s – 228

Teks Deskriptif

Kesalahan Bahasa

-Ejaan- , -Penggunaan Kata- -Struktur Ayat-

*24/9

Hari Raya Aidil Adha

39 28/09

/

03/10

Peribahasa 13

Karangan 10

Ulangkaji (Memoden) 8

Perambahan Brunei m.s 204

Menyambung Cerita m.s – 159

Memoden Kertas edaran

 

 

40 05/10

/

10/10

Ulangkaji (Memoden) 9

Ulangkaji (Puisi) 9

 

Ulangkaji (Puisi) 10

 

Ulangkaji (Tatabahasa) 30

Memoden Kertas edaran

Pantun, Syair, Sajak, Gurindam, Seloka

(Bentuk)

Pantun, Syair, Sajak, Gurindam, Seloka

(Maksud)

Tatabahasa – Kata- (Latihan)

 

G.C.E”O” Level Exam

(Oct/Nov)

5/10 ~ 27/11

41 12/10

/

17/10

Ulangkaji (Tatabahasa) 31

Ulangkaji (Tatabahasa) 32

Ulangkaji (Tatabahasa) 33

Ulangkaji (Peribahasa) 14

Tatabahasa –Kata -(Jawapan)

Tatabahasa – Ayat – (Latihan)

Tatabahasa -Ayat – (Jawapan)

Peribahasa 1

Simpulan Bahasa, Perambahan Brunei dan pepatah.

*14/10

Awal Tahun Hijriah 1437

42 19/10

/

24/10

Ulangkaji (Peribahasa) 15

Ulangkaji (Ringkasan) 10

Ulangkaji (Ringkasan) 11

Ulangkaji (Karangan) 11

Peribahasa 2

Perumpamaan dan Bidalan.

Ringkasan 1 (Latihan)

Ringkasan 2 (Perbincangan)

Karangan

PSR Exam

(20/10 ~ 28/10)

Year End Exam

Y1~ 5 & 7

(27/10 ~ 5/11)

43 26/10

/

31/10

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

 

Bermula pada 27 Oktober 2015

hingga

7 November 2015

Y9 & 10

(27/10 ~ 7/11)

44 2/11

/

7/11

45 9/11

/

14/11

AKTIVITI AKHIR TAHUN
46 16/11

/

21/11

AKTIVITI AKHIR TAHUN
47 23/11

/

28/11

AKTIVITI AKHIR TAHUN
48  

30/11

AKTIVITI AKHIR TAHUN
48

/

52

01/12

/

31/12

第四学期假期(三十一天)

Cuti Penggal Keempat (31 hari)

Fourth Term School Holiday (31 days)

 

Jumlah latihan setahun

 

Karangan 10 latihan
Ringkasan 11 latihan
Kefahaman 7 latihan
Tatabahasa 33 latihan
Peribahasa 15 latihan
Prosa klasik 9 latihan
Puisi 10 latihan
Aktiviti membaca 7 latihan

 

 

科主任:

Ketua Guru Matapelajaran:

Name of Supervisor :

TAN BEEN TIEM 日期:

Tarikh:

Date:

  1. 1. 2015
科 任 老 师:

Guru-guru Matapelajaran:

Name of Subject Teachers :

 

  • Dayang Noorsyafila Binti Jeruddin 9Sc dan 9A
  • Haji Mas Akmal Rizal Bin Haji Taha 9B dan 9C
  • ________________________________

 

Comments Off on Tahun 9