Tahun 9

           

RANCANGAN PENGAJARAN, S.M.C.H., B.S.B

SCHEME OF WORK, C.H.M.S., B.S.B.

(2013)

 

科 目:

Matapelajaran:

Subject :

BAHASA MELAYU 年 级:

Darjah:

Level :

TAHUN 9
教 科 书:

Buku Teks:

Text Book:

BUKU TEKS BAHASA MELAYU MEN 3 – NBD

BUKU PERIBAHASA

BUKU PERAMBAHAN BRUNEI

BUKU RUJUKAN PUISI DAN PROSA KLASIK

 

第一学期/PENGGAL SATU / FIRST TERM (02/01/13 ~ 09/03/13)

周次Minggu

Week

日期Tarikh

Date

教学内容

Tajuk Pelajaran

Lesson / Topics

作业

Kerja-kerja

Assessments

备注

Catitan

Remarks

1

02/01

/

05/01

 

SESI SUAI KENAL DAN PENERANGAN TENTANGAN SUKATAN   PELAJARAN BM BAGI BM TAHUN 9

 

   

2

07/01

/

12/01

Kefahaman 1 – ms 4

Karangan 1 – keperihalan   / gambaran

Tatabahasa 1 – Bentuk   kata ms 7

Peribahasa 1 – Perumpamaan   ms 6

Keratan akhbar 1

 

 

Latihan

 

3

14/01

/

19/01

Prosa klasik 1 –   pengenalan

Ringkasan 1 – pengenalan

Tatabahasa 2 – Binaan   ayat ms 8

Peribahasa 2 – Simpulan   bahasa ms20

Keratan akbar 2

 

 

Latihan

 

4

21/01

/

26/01

Kefahaman 2 – ms 18-19

Karangan 2 – berita /   rencana

Tatabahasa 3– Kata nafi   23 + 24

Peribahasa 3 – Perambahan   Brunei ms37

Buku cerita 1

 

Latihan & kerja rumah

24/01

Maulud Nabi Muhammad

SAW

 

5

28/01

/

02/02

Puisi 1- pengenalan

Ringkasan 2 –ms 18-19

Tatabahasa 4 – Pola ayat dasar ms23

Peribahasa 4 – Pepatah ms 97

Keratan akhbar 3

 

 

Latihan

 

6

04/02

/

09/02

 

Kefahaman 3 – ms 34

Karangan 3 – fakta

Tatabahasa 5 – golongan kata ms 37

Peribahasa 5 – Bidalan 115

Keratan akhbar -4

 

 

Latihan

 

7

11/02

/

16/02

Prosa Klasik 2

Ringkasan 3 – ms 34

Tatabahasa 6-Susunan Ayat ms 40

Peribahasa 6 – kata-kata hikmat ms 137

Buku cerita 2

 

 

Latihan

10/02

Tahun Baru Cina

8

18/02

/

23/02

Kefahaman 4 – ms 53

Karangan 4 – fakta

Tatabahasa 7- Jenis-Jenis Ayat ms 42

Peribahasa 7 – simpulan bahasa ms 158

Keratan akhbar 5

 

 

Latihan

23/02    

Hari   kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-29

 

9

25/02

/

02/03

Puisi 2 –

Ringkasan 4 – ms 53

Tatabahasa 8– kata nama ms 57

Peribahasa 8 – perumpamaan 184

Keratan akhbar 6

 

Latihan dan kerja rumah

10

04/03

/

09/03

Kefahaman 5 – ms 75

Karangan 5 – cereka / imaginasi

Tatabahasa 9– frasa nama ms 63

Peribahasa 9 –Perambahan Brunei ms201

Buku cerita 3

 

 

Latihan

 

11

/

12

10/03

/

22/03

第一学期假期(十三天)

Cuti   Penggal Pertama (13 Hari)

First   Term School Holiday (13 Days)

第二学期/ PENGGAL DUA / SECOND TERM ( 23/03/13 ~ 13/06/13   )

*Tentative Date    

13

23/03

/

30/03

Prosa klasik 3

Ringkasan 5 – ms 75

Tatabahasa 10– kata kerja ms 78

Peribahasa 10 – Simpulan bahasa ms 253

Keratan akhbar 7

 

 

Latihan

 

14

01/04

/

06/04

 

UJIAN 1 (30%)

   

*Test 1

Year 9,10 & 11

(1/4 ~9/4)

15

08/04

/

13/04

 

 

UJIAN 1 (30%)

   

16

15/04

/

20/04

 

 

PEMBETULAN KERTAS UJIAN   1

   

17

22/04

/

27/04

Kefahaman 6 – ms 94

Karangan 6 – cereka  /imaginasi

Tatabahasa 10– frasa kerja ms 83

Peribahasa 11 – pepatah 273

Keratan akhbar 8

 

 

Latihan

 

18

29/04

/

04/05

Puisi 3

Ringkasan 6 – ms 94

Tatabahasa 11– frasa kerja transitif ms 101

Peribahasa 12 – Perambahan Brunei ms 295

Buku cerita 4

 

 

Latihan

 

19

06/05

/

11/05

MINGGU ULANGKAJI

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN   TAHUN

(60%)

   

 

20

13/05

/

18/05

 

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN   TAHUN

(60%)

   

*Mid Year Exam

(11/5~20/5)

21

20/05

/

25/05

 

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN   TAHUN

(60%)

   

22

27/05

/

01/06

PEMBETULAN KERTAS

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN   TAHUN

(60%)

  31/05

Hari Ulang TahunAngkatan   Bersenjata Diraja Brunei

01/06 sebagai ganti

23

03/06

/

08/06

 

Prosa klasik 4

Karangan 7 – perbincangan / perbahasan /   pendapat

Tatabahasa 12 – kata adjektif ms 116

Peribahasa 13 – Bidalan ms 335

Keratan akhbar 9

 

 

LATIHAN

 

06/06

Isra Mikraj

24

10/06

/

13/06

Kefahaman 7 – ms 111

Ringkasan 7 – ms 111

Tatabahasa 13 – frasa adjektif ms 119

Peribahasa 14 – simpulan bahasa 253

Keratan akhbar 10

 

Latihan

24

/

25

14/06

/

23/06

第二学期假期 ( 十天 )

Cuti   Penggal Kedua ( 10 Hari )

Second   Term School Holiday (10 Days)

第三学期/PENGGAL TIGA / THIRD TERM (24/06/13 – 01/08/13)

            *Tentative Date

26

24/06

/

29/06

Puisi 4

Karangan 8 – perbincangan / perbahasan / pendapat

Tatabahasa 14 – kata sendi nama ms137

Peribahasa 15 – ulangkaji

Buku cerita 5

Latihan    dan kerja rumah  

27

01/07

/

06/07

Kefahaman 8- ms 133

Ringkasan 8- ms 133

Tatabahasa 15– frasa sendi nama ms 142

Peribahasa 16 – ulangkaji

Keratan akbar 11

 

latihan

 

28

08/07

/

13/07

Prosa klasik 5

Karangan 9 – dialog/ wawancara

Tatabahasa 16– Ayat Perintah dan   jenis-jenisnya ms 161

Peribahasa 17 – ulangkaji

Keratan akbar 12

 

Latihan

*10/07

Awal Ramadhan

29

15/07

/

20/07

Kefahaman 9 – ms 155

Ringkasan 9 – ms 155

Tatabahasa 17 – kata bantu ms185

Peribahasa 18 – ulangkaji

Buku cerita 6

 

Latihan

15/07

Hari   Keputeraan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan NBD ke   – 67

30

22/07

/

27/07

Puisi 5

Karangan 10 – dialog/ wawancara

Tatabahasa 18– ayat aktif dan ayat pasif ms   188 + ms 212

Peribahasa 19 – ulangkaji

Keratan akbar 13

 

Latihan

 

*27/07

Memperingati Nuzul Al   -Quran

 

31

29/07

/

01/08

 

 

 

MINGGU ULANGKAJI UJIAN 2   (30%)

 

31

/

33

02/08

/

16/08

第二学期假期 ( 十五天 )

Cuti   Penggal Kedua ( 15 Hari )

SecondTerm School   Holiday (15 Days)

第三学期/PENGGAL KETIGA/THIRD TERM (17/08/13 ~ 12/10/13)

*Tentative Date

34

17/08

/

24/08

 

 

UJIAN 2 (30%)

   *Test 2

Year 1 ~ 10

(19/8 ~ 27/8)

35

26/08

/

31/08

 

 

PEMBETULAN KERTAS UJIAN   2

   

36

02/09

/

07/09

Kefahaman 10 – ms 180

Ringkasan 9 – 180

Tatabahasa 19 – kata ganda ms 202

Peribahasa 20 – Ulangkaji

Keratan akbar – 14

37

09/09

/

14/09

Prosa klasik 6

Karangan 10- laporan

Tatabahasa 20 –kata majmuk ms 226

Peribahasa – ulangkaji

Buku cerita – 7

 

Latihan

38

16/09

/

21/09

Kefahaman 11 – ms 199

Ringkasan 10 – 199

Tatabahasa 21 – Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk   ms 235

Peribahasa 21 – ulangkaji

Keratan akhbar – 15

 

Latihan

39

23/09

/

28/09

Puisi 6

Karangan 11- ceramah /ucapan/syarahan

Tatabahasa 22– kata bilangan ms 254

Peribahasa 22 – ulangkaji

Keratan akhbar 16

 

Latihan

 

40

30/09

/

05/10

Kefahaman 12 – ms 223

Ringkasan 11 – ms 223

Tatabahasa 23– cakap ajuk dan cakap pindah

Peribahasa 23 – ulangkaji

Buku cerita 8

 

Latihan

 

41

   07/10

/

12/10

Prosa klasik 7

Karangan 12 – peribahasa

Tatabahasa 24 – imbuhan

Peribahasa 24 – ulangkaji

Keratan akhbar 17

 

LATIHAN

 

42

13/10

/

18/10

第三学期假期 ( 六天 )

Cuti   Penggal Ketiga ( 6 Hari )

Third Term School   Holiday ( 6 Days )

学期/PENGGAL KEEMPAT/FOURTH   TERM (19/10/13 ~ 30/11/13)
              *Tentative Date

43

19/10

/

26/10

Kefahaman 13 – ms 250

Ringkasan 12 – ms 250

Tatabahasa 25 – imbuhan

Peribahasa 25 – ulangkaji

Keratan akhbar 18

 

 

LATIHAN

 

44

28/10

/

02/11

 

Mengulangkaji pelajaran

Membuat latihan tambahan

   

45

04/11

/

09/11

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN   (60%)

   

*05/11           Awal Tahun Hijriah 1435

*Year end Exam

(2/11~12/11)

46

11/11

/

16/11

 

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN   (60%)

 

47

18/11

/

23/11

 

PEMBETULAN KERTAS   PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

   

48

25/11

/

30/11

 

Aktiviti

   

 

48

/

52

01/12

/

31/12

第四学期假期(三十一天)

Cuti Penggal Keempat (31 hari)

Fourth Term School   Holiday (31 days)

*Tentative Date

 

科主任:

Ketua Guru Matapelajaran:

Name of Supervisor :

CIKGU TAN BEEN TIEM 日期:

Tarikh:

Date:

5 JAN 2013
科 任 老 师:

Guru-guru Matapelajaran:

Name of Subject Teachers   :

 • CIKGU POH SING LOO – Y9SC & B

 

NOTA:  berikut ialah jumlah kerja kelas, ujian dan peperiksaan yang diberikan kepada pelajar untuk  setahun:

 

 1. Karangan      –       10 kali
 2. Ringkasan     –       10 kali
 3. Kefahaman    –       10 kali
 4. Prosa klasik   –       5 kali
 5. Puisi             –  5 kali
 6. Tatabahasa     –       20 kali
 7. Peribahasa     –       20 kali
 8. Keratan akhbar – 5kali
 9. Buku cerita          – 10
 10. Ujian            –   2 kali
 11. Peperiksaan    – 2 kali